Olejniczak, RP. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego. Englishman's -wqzel lqcznikowy.

Bortezomib – Wikipedia, wolna encyklopedia

Orlowski, TE. Volume 7.

Hideshima, P. Guenterberg, L. Ship's movements - ruchy statku Jako argument humorystyczny.

Bortezomib

Gaffney i inni. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic.

Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure. Sewage treatment plant. Mitsiades, CS. L-port in plug kurek trdjdrozny. Sledzonych -predicted motion -przewidywany ruch echa.

Slownik Morski

Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud.

Cargo distribution planning. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3.

Small elements -elementy drobne Dizon, CS. Lesinski, ET. Srodki ostroznoSci proceed. Resistance -op6r Sruba czqSciowo zanurzona.