Registrasie van Defensiewe Name Company Change of Short Names Ontbinding van Beslote Korporasies Dissolution of Close Corporations Inlywing en Registrasie van Beslote Korporasies Registration of Defensive Names Ontbinding van Maatskappye Company Change of Translated Names Maatskappye Verkorte Naamsveranderings Beslote Korporasies Verkorte Naamsveranderings Dissolution of Companies Omskeppings van Beslote Korporasies in Maatskappye Inlywing en Registrasie van Maatskappye Finale Deregistrasie van Beslote Korporasies Omskeppings van Maatskappye in Beslote Korporasies Incorporation and Registration of Close Corporations Beslote Korporasies Naamsveranderings Conversions from Close Corporations to Companies Company Change of Names Incorporation and Registration of Companies Final Deregistration of Close Corporations Maatskappye Naamsveranderings Conversions from Companies to Close Corporations